Přihlášení přednášky

Prosíme, uveďte svůj platný email a telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat v případě, že se dostanete do programu konference.


audiovizuálních záznamů

Přednášející je v rámci této registrace organizátorem konference předem informován, že z místa konání této konference budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy, na kterých může být zachycen. Tyto fotografie a audiovizuální záznamy budou dále zveřejňovány v rámci propagačních a reklamních účelů týkajících se konference.


Přednášející bere na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou organizátorem konference coby správcem osobních údajů dále zpracovány a uchovány pro jeho oprávněné potřeby, zejména pro účely identifikace přednášejícího v rámci prezence, zaslání nezbytných organizačních pokynů a zveřejnění propozic jeho přednášky k hlasování a/nebo zařazení do finálního programu.


Bližší informace o zpracování osobních údajů, jejich ochraně a právech subjektů osobních údajů jsou k dispozici ZDE.